Stanovisko hlavnej odborníčky pre VL k zákonu o lieku z 19.01.2022

Stanovisko hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. k novele zákona o lieku 362/2011 Z.z. pre Zdravotnícke noviny. 1. Predpokladali/očakávali ste takú búrlivú reakciu zo strany špecialistov (odborných spoločností združených v Slovenskej lekárskej spoločnosti a hlavných odborníkov MZ SR, ktorí žiadajú ministra o pozastavenie účinnosti novely a širokú diskusiu?)? Veru áno. Akékoľvek reformy či zmeny, […]
Read More