Registrácia na Festival kazuistík

 • Home
 • Registrácia na Festival kazuistík

Online registrácia do 31. marca 2023


  • 1

   Osbné údaje

  • 2

   Kontakty

  • 3

   Adresa pracoviska

  • 4

   Faktúra

  • 5

   Typ registrácie

  • 6

   Doplnkové služby

  • 7

   Ubytovanie

  • 8

   Potvrdenie

  1/8

  Osbné údaje

  Titul pred menom (označte všetky Vaše tituly)

  Meno a priezvisko (uveďte Vaše meno a priezvisko)

       Meno      Priezvisko Titul za menom (označte všetky Vaše tituly za menom)

  Dárum narodenia (vyberte Váš dátum narodenia, je to jeden z údajov potrebných na prideľovanie CME kreditov)

  Aktívna účasť na festivale (vyberte zo zoznamu, či bude Vaša účast aktívna, alebo pasívna)

  Koktaktné údaje (uveďte Vaše kontaktné údaje)

       Telefonický kontakt      Emailový kontakt
  Vaše identifikačné číslo (uvedenie správneho čísla je dôležité pre pridelenie kreditov. V prípade ak nemáte pridelené SKSaPA ID a iné, prosím, uveďte 0)

       Registračné číslo SLK      Registračné číslo SKSaPA      Registračné číslo SKIZP      Registračné číslo SKMTP Upozornenie: k priznaniu kreditov SKSaPA je potrebné taktiež prihlásenie sestier a pôrodných asistentiek na portáli www.sksapa.sk

  Názov a adresa pracoviska (uveďte názov pracoviska/ambulancie/firmy/kliniky/ nemocnice)

       Názov pracoviska      Ulica, súpisné a orientačné číslo      Mesto/obec      Psč

  Želáte si vytvoriť faktúru na firmu? (vyberte možnosť vytvorenia faktúry a skontrolujte fakturačnú adresu)

  ÁnoNie

  Sú fakturačné údaje zhodné s názvom a adresou Vášho pracoviska?


       Názov firmy      Ulica a poposné číslo      Mesto/obec      Psč      IČO      IČ DPH (pokiaľ nie ste platcami DPH, vyplňte 0)

  Registrácia (vyberte z ponúknutých možností registrácie)

       Registračný poplatok je nevratný.

  Doplnkové služby, stravovanie (zvoľte si stravovanie a doplnkový kultúrny program)

  Obed mäsitý štvrtok 20.4.2023 (15 €)Obed bezmäsitý štvrtok 20.4.2023 (15 €)Štvrtkový diskusný večer 20.4.2023 (50 €)Obed mäsitý piatok 21.4.2023 (15 €)Obed bezmäsitý piatok 21.4.2023 (15 €)Piatkový diskusný večer 21.4.2023 (50 €)Piatkové slávnostné oceňovanie zdravotníkov s hudobným doprovodom For You Acapella (5 €)Obed mäsitý sobota 22.4.2023 (15 €)Obed bezmäsitý sobota 22.4.2023 (15 €)Prednášateľ, organizátor, hosť s písomným pozvanímNemám záujem o stravovanie

  Ubytovanie (vyberte su miesto ubytovania), cena za ubytovanie sa nezapočítava do výslednej sumy tejto objednávky.

  Ochrana osobných údajov

  Zaslaním vyplnenej prihlášky udeľujem Občianskému združeniu LEKOR, združenie lekárov Oravy, Štefánikova 1090/82, 029 01 Námestovo, IČO: 42067464 súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia.


  Registrácia účastníkov bude úspešne zrealizovaná a akceptovaná po úhrade objednaných služieb vopred na bankový účet Lekor do 3 dní od úspešného vyplnenia elektronickej registrácie. Upozorňujeme členky SKSaPA, aby zároveň vykonali najneskôr do 31.03.2023 elektronickú registráciu účasti cez komorový portál www.sksapa.sk

       Priestor pre dodatočnú poznámku, upresnenie      Ochrana proti (spam) robotom, vypočítajte jednoduchý matematický príklad 28-6      Vaša výsledná suma, ktorú bude potrebné uhradiť. Pozor! V tejto cene nieje započítané ubytovanie!