Registrácia na Festival kazuistík

 • Home
 • Registrácia na Festival kazuistík

Online registrácia je ukončená!


Registrácia je možná už iba priamo na mieste podujatia. Ďakujeme za pochopenie.

Registračný formulár


  • 1

   Osbné údaje

  • 2

   Kontakty

  • 3

   Adresa pracoviska

  • 4

   Faktúra

  • 5

   Typ registrácie

  • 6

   Doplnkové služby

  • 7

   Ubytovanie

  • 8

   Potvrdenie

  1/8

  Osbné údaje

  Titul pred menom (označte všetky Vaše tituly)

  Meno a priezvisko (uveďte Vaše meno a priezvisko)

       Meno      Priezvisko Titul za menom (označte všetky Vaše tituly za menom)

  Dárum narodenia (vyberte Váš dátum narodenia, je to jeden z údajov potrebných na prideľovanie CME kreditov)

  Koktaktné údaje (uveďte Vaše kontaktné údaje)

       Telefonický kontakt      Emailový kontakt
  Vaše identifikačné číslo (uvedenie správneho čísla je dôležité pre pridelenie kreditov. V prípade ak nemáte pridelené SKSaPA ID a iné, prosím, uveďte 0)

       Registračné číslo SLK      Registračné číslo SKSaPA      Registračné číslo SKIZP Upozornenie: k priznaniu kreditov SKSaPA je potrebné taktiež prihlásenie sestier a pôrodných asistentiek na portáli www.sksapa.sk

  Názov a adresa pracoviska (uveďte názov pracoviska/ambulancie/firmy/kliniky/ nemocnice)

       Názov pracoviska      Ulica, súpisné a orientačné číslo      Mesto/obec      Psč

  Želáte si vytvoriť faktúru na firmu? (vyberte možnosť vytvorenia faktúry a skontrolujte fakturačnú adresu)

  ÁnoNie

  Sú fakturačné údaje zhodné s názvom a adresou Vášho pracoviska?


       Názov firmy      Ulica a poposné číslo      Mesto/obec      Psč      IČO      IČ DPH (pokiaľ nie ste platcami DPH, vyplňte 0)

  Registrácia (vyberte z ponúknutých možností registrácie)

  Registračný poplatok je nevratný.

  Doplnkové služby, stravovanie (zvoľte si stravovanie a doplnkový kultúrny program)

  Obed mäsitý štvrtok 22.9.2022 - 12 €Obed bezmäsitý štvrtok 22..9.2022 - 12 €Štvrtkový diskusný večer 22.9.2022 - 40 €Obed mäsitý piatok 23.9.2022 - 12 €Obed bezmäsitý piatok 23.9.2022 - 12 €Piatkový diskusný večer 23.9.2022 - 40 €Piatkové slávnostné odovzdávanie ocenení 23.9.2022 s hudobným doprovodom kapely ŠČAMBA: sála Ostražica 21:00-22:30 hod. - 10 €Obed mäsitý sobota 24.9.2022 - 12 €Obed bezmäsitý sobota 24.9.2022 - 12 €Nemám záujem o stravovanie

  Ubytovanie (vyberte su miesto ubytovania)

  Ochrana osobných údajov

  Zaslaním vyplnenej prihlášky udeľujem Občianskému združeniu LEKOR, združenie lekárov Oravy, Štefánikova 1090/82, 029 01 Námestovo, IČO: 42067464 súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia.


       Priestor pre dodatočnú poznámku, upresnenie      Ochrana proti (spam) robotom, vypočítajte jednoduchý matematický príklad 28-6