Stanovisko hlavnej odborníčky pre VL k zákonu o lieku z 19.01.2022

Stanovisko hlavnej odborníčky pre VL k zákonu o lieku z 19.01.2022

Stanovisko hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. k novele zákona o lieku 362/2011 Z.z. pre Zdravotnícke noviny.

1. Predpokladali/očakávali ste takú búrlivú reakciu zo strany špecialistov (odborných spoločností združených v Slovenskej lekárskej spoločnosti a hlavných odborníkov MZ SR, ktorí žiadajú ministra o pozastavenie účinnosti novely a širokú diskusiu?)?

Veru áno. Akékoľvek reformy či zmeny, ktoré sa týkajú nás, lekárov sú vždy sprevádzané búrlivými reakciami. Niektoré sú oprávnené, iné menej. A o tých môžeme polemizovať, diskutovať. Pozastavenie účinnosti novely by ale bolo krokom späť. Na problém preťaženia VLD administratívou upozorňujeme už niekoľko rokov.  Ale v tomto prípade sa nejedná výlučne o administratívne preťaženie VLD.

VLD do nadobudnutia účinnosti novely 362 v zásade  „ len prepisoval“ farmakoterapiu, odporúčanú špecialistom, ale zároveň bol za  danú preskripciu zodpovedný. Dochádzalo k opakovaným absurditám, kedy špecialista indikoval liečbu bez dodržania legislatívnych usmernení (neuvádzali sa kódy diagnóz, indikačné obmedzenia boli ignorované, atď.), ale zodpovednosť bola výlučne na predpisujúcom  všeobecnom lekárovi. VLD boli vyrubované pokuty za tieto chybné preskripcie. Od všeobecného lekára sa vlastne očakávala kompletná znalosť diagnosticko – terapeutického algoritmu všetkých možných kombinácií ochorení a prípadných intetrakcií a nežiadúcich účinkov liekov. A to je jednoducho nemysliteľné.

2. Kritici týchto zmien v preskripcii hovoria, že sa udiali narýchlo a bez diskusie so všetkými zainteresovanými. Súhlasíte? V čom vidíte problém Vy?

Od môjho nástupu do funkcie Hlavnej odborníčky som opakovane upozorňovala na problém delegovanej preskripcie, vrátane faktu, že v rámci EÚ pojem delegovanej preskripcie v takej forme, akú máme my, nepoznajú. Každý lekár zodpovedá za indikovanú liečbu a manažment farmakoterapie pacienta sám, adresne.

Za seba môžem zodpovedne prehlásiť, že diskusie na danú tému boli opakované a boli do nich zahrnuté rôzne ako pacientske, tak odborné spoločnosti. Počas intenzívnych pandemických rokov sa niektoré diskusie dostali do úzadia. Je pravdou, že zákon bol prijatý expresne rýchlo, čo mňa samú prekvapilo. Očakávala som, že schválenie novely bude trvať dlhšiu dobu, a že všetky zainteresované strany budú mať možnosť vyjadriť sa k novele a bude vytvorený dostatočný priestor na jej aplikáciu a akceptáci.

Zrušenie delegovanej preskripcie svojim spôsobom opätovne otvorilo 13. komnatu, napr.:

 • • napojenie do eZdravia
 • • eRecepty
 • • repetatur
 • • veková štruktúra lekárov na Slovensku, atď.

Hlavný problém ale vidím v krátkosti času, ktorý majú ako špecialisti tak pacienti na prijatie novely a jej zavedenie do praxe.

S hlavnou myšlienkou novely zákona  ZRUŠENIE DELEGOVANEJ PRESKRIPCIE   v podobe, v akej existovala doposiaľ  ale jednoznačne súhlasím.

Napríklad, liekovú kartu vidí každý zapojený lekár, bez ohľadu na špecializáciu, na výkon praxe v ambulancii alebo nemocnici. Takže manažment farmakoterapie je dostupný všetkým lekárom, nie len VLD.

3. ZAP (v rozhovore pre ZdN s členkou správnej rady MUDr. Žákovičovou) tvrdí, že špecialisti využívajú eRecept – aké máte vy údaje o delegovanej preskripcii za svoju ambulanciu? (či máte celkové dáta?)

Len pre ilustráciu: v mojej ambulancii s kapitáciou cez 4 500 pacientov predpíšeme v priemere mesačne 2600 receptov (štatistika z https://ezdravie.nczisk.sk/sk/). Z nich je cca 30% delegovaných preskripcií (800 preskripcií). Okrem predpisovania liekov, denne ošetríme v priemere viac ako 120 pacientov.

Námietky proti novele podpísalo 45 zástupcov odborných spoločností. Väčšinu z nich poznám osobne a ich odbornú prácu si nesmierne vážim. V prípade potreby sa s dôverou zverím do ich starostlivosti. Ale zároveň musím podotknúť, že podľa verejne dostupných štatistických dát, len asi desatina z nich aktívne recepty predpisuje a vykonáva rutinnú ambulantnú prax.

Pozývam ich srdečne do mojej ambulancie, aby si vyskúšali intenzitu práce VLD počas bežného pracovného dňa.

Ja osobne mám za sebou roky praxe v nemocnici a naviac, aktívne vykonávam prax v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo. Takže môžem zodpovedne porovnávať

A na to, že sa stanovisko podpísali pracovníci v zdravotníctve, ktorí počas svojej praxe nepredpísali ani jeden recept a dokonca aj „nelekári“,  si musí každý vytvoriť vlastný názor.

4. Vnímate napätie medzi ŠAS a VAS kvôli preskripcii? 

Určite áno a veľmi ma to mrzí. Musíme nájsť riešenie.

Hlavná otázka znie: Čo teraz ďalej? Čo treba urobiť, aby sa urobil poriadok a nastavili pravidlá?

 1. V prvom rade je nevyhnutné upokojiť vášne a prestať zneisťovať pacientov.
 2. Obmedziť komunikáciu cez sociálne siete a vrátiť sa ku komunikácii cez odborné platformy. Z môjho pohľadu sociálne siete nie sú relevantným komunikačným nástrojom, spôsobujú viac chaosu a šíria dezinformácie.
 3. Stanoviť prechodné obdobie a počas neho jasne zadefinovať kompetencie a procesy, na základe  ktorých bude novela fungovať
 4. Dohliadnuť na zapojenie relavantných lekárov do eZdravia, čo zatiaľ nie je splnené, aj táto povinnosť nadobudla účinnosť v roku 2018.
 5. Používanie eReceptu a jeho predpisovanie by malo byť absolútnou samozrejmosťou. Papier a pero, prípade písací stroj v dnešnej dobe sú skutočným archaizmom.
 6. Zdravotné poisťovne, NCZI alebo MzSR by mali ponúknuť školenia na modul eRecept, pretože veľa neistôt a nepochopenia môžu prameniť z „nevedomosti )  (napr. Repetatur, kontrola interakcií liekov už pri predpise, lieková karta, a pod.)

V žiadnom prípade ale nesúhlasím s pozastavením účinnosti novely.

1 Comment

 • Dr V Doktorov

  12. marca 2023 - 4:16

  Dufajme ze ked si budu pisat organovy specialisti recepty sami, zaniknu preskripcne omezenia ci SA znizia na minimum. Po svete Len sestry ich maju. A zatraktivni sa povolanie vseobecnych lekar

Leave A Reply