FESTIVAL KAZUISTÍK NIŽNÁ 2020 - Oravské interaktívne fórum

SOLEN MEDICAL EDUCATION
mediálny partner festivalu kazuistík

10. 9. - 12. 9. 2020 (štvrtok, piatok, sobota)
Sála Ostražica / hotel Arman
Nižná nad Oravou

Program, informácie, archív kazuistík a online registrácia lekárov, sestier, hostí a vystavovateľov na portáli: www.lekor.eu

Festival pod záštitou Ing. Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Odborný garant festivalu:
prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH
Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta SZU Bratislava

Podujatie s účasťou MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. - hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo
a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC

 

Programový výbor:

MUDr. Peter Marko, MPH mudr.marko@gmail.com PhDr. Zuzana Gavalierová gavalierova.z@gmail.com

 

Organizačný výbor:

MUDr. Viliam Chromý viliam.chromy@centrum.sk Mgr. Petra Oláhová peta.olahova@gmail.com

MUDr.Ján Hencel, MSc, MUDr. Vladimír Hudec, MUDr. Dušan Lipták, MUDr. Rastislav Zanovit

 

Rezervácia ubytovania, stravovania, diskusných večerov:

Gabriela Čajková: +421 902 991 005

manager@hotelarman.sk

 

Pozvaní hostia Festivalu kazuistík 2020 Nižná:

Dr. Tatul Hakobyan – kancelária WHO v Slovenskej republike

mim.prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH

MUDr. Jana Bendová, PhD. – hlavná odborníčka MZ SR pre VL

Krajskí odborníci MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC

PhDr. Anna Schmiedl, MPH – vedúca centra pre hodnotenie súst, vzdelávania SKSaPA

prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD. prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD. doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

 

Registračné poplatky Festivalu kazuistík 2020:

Skorá registrácia 1.12.2019 - 31.8.2020:

  • Lekár člen ZVLD SR / LEKOR - 20 EUR
  • Lekár nečlen – 30 EUR
  • Sestra členka SKSaPA – 10 EUR
  • Sestra nečlenka – 13 EUR

Bežná registrácia 1.9.2020 – 9.9.2020 a registrácia na mieste:

  • Lekár člen ZVLD SR / LEKOR - 30 EUR
  • Lekár nečlen – 40 EUR
  • Sestra členka SKSaPA – 15 EUR
  • Sestra nečlenka – 20 EUR

 

Zvýhodnený poplatok skorej registrácie platí v prípade úhrady bankovým prevodom

pri dodržaní určeného termínu registrácie spojeného s platbou na účet LEKOR.

Zľavnená registrácia pre účastníkov prostredníctvom generálneho partnera a hlavných partnerov je poskytovaná zo základnej výšky bežnej registrácie tzn. lekári za 20,- EUR a sestry za 10,- EUR.

Registračný poplatok nehradí prvý prednášateľ prezentovanej kazuistiky a pozvaní hostia.

Registračný poplatok zahŕňa: účast na prezentáciách kazuistík, interaktívne hlasovanie prostredníctvom smartfónu, prístup do webového archívu kazuistík, tašku s odbornými materiálmi, pero, poznámkový blok, občerstvenia cez prestávky, bezplatné fotografie účastníkov z funny fotobúdky.

 

Spôsob platby registračného poplatku Festivalu kazuistík 2020:

Správca účtu : LEKOR – združenie lekárov Oravy o.z.

Banka: VÚB banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK39 0200 0000 0038 2131 4051

Špecif. symbol: 042019

Variabilný symbol: IČO poskytovateľa ZS-lekári/ RČ-zdravotná sestra

Poznámka: Meno a priezvisko účastníka + Festival kazuistík 2020

 

Rezervácie ubytovania v Nižnej nad Oravou počas Festivalu kazuistík 2020:

Hotel Arman**** - manažérka Gabriela Čajková

Tel.: +421 902 991 005

E-mail: manager@hotelarman.sk

Recepcia hotela Arman: +421 43 370 90 42

Cena ubytovania s raňajkami v 2-lôžkovej izbe hotela Arman, Nižná: od 24,90 EUR / osoba

Ubytovacie kapacity v Nižnej a Tvrdošíne rezervujte cez manažérky na tel:+421 902 991 005

 


Generálny partner Festivalu kazuistík 2020 Nižná nad Oravou

ZENTIVA