Kontakt

LEKOR, združenie lekárov Oravy
Štefánikova 1090/82
029 01 Námestovo

IČO: 42067464
DIČ: 2022797942
VÚB banka:  SK39 0200 0000 0038 2131 4051
SWIFT: SUBASKBX

+421 908 94 14 93
www.lekor.eu
lekor.info@gmail.com

Stanovy združenia LEK-OR (súbor pdf)