FESTIVAL KAZUISTÍK NIŽNÁ 2021 - Oravské interaktívne fórum

2. 9. - 3. 9. 2021 (štvrtok, piatok)

Nižná nad Oravou, sála Ostražica, školiaca sála hotel Arman

Festival pod záštitou Ing. Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.
Odborný garant: mim.prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH - katedra všeobecného lekárstva,
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava

Podujatie s účasťou MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. - hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC

Lekári: 14 kreditov CME
Sestry: 14 kreditov SKSaPA
Iní zdr. prac.: 14 kreditov SKIZP

VYPLŇTE A ODOŠLITE ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU:

Osoba
Členstvo v ZVLD/Lekor
Členstvo v SKSaPA
Členstvo v SKIZP
Právna forma
Možný termín mojej prezentácie kazuistiky
Požadujem vo zvolenom termíne
Ubytovanie počas festivalu kazuistík:
Stravovanie počas festivalu v hoteli Arman:
Zúčastním sa týchto kultúrnych a spoločenských podujatí:

Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom poskytnuté osobné údaje budú spracované organizátorom festivalu kazuistík LEKOR, o.z. a to na účely vedenia evidencie účastníkov festivalu. Tento súhlas dávam po dobu vedenia uvedenej evidencie, resp. do jeho písomného odvolania.