Poukážte svoje 2% z dane nášmu združeniu

Každoročne môžete poukázať svoje 2% z dane subjektu, ktorý sa registroval v zozname žiadateľov.

Pozrite si návod na poukázanie 2% z dane:

Postup na poukázanie 2% z dane pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete nám poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

5. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať (alebo Vám ju predvyplní Váš zamestnávateľ).

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU. Rovnako je možné, že to pre Vás urobí zamestnávateľ. Informujte sa.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech OZ Pre Šuňavu. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá na stiahnutie:

Poznámky:

- Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

- Do kolónky ROK sa píše 2019

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk