FESTIVAL KAZUISTÍK 2021

Oravské Interaktívne Fórum
sa uskutoční prezenčne + online vysielanie + archív LEKOR TV

Pre online sledovanie kliknite na nasledovnú linku:

Štvrtok: https://youtu.be/VQJuDMZR_GQ

Piatok: https://youtu.be/miGd7-Fp9Zk

Sobota: https://youtu.be/kHm9930RPLQ

2.9. – 4.9.2021

NIŽNÁ NAD ORAVOU

Témy festivalu kazuistík 2021:

Kazuistiky Covid-19 . Riadny snem ZVLD SR . Fórum so zdravotnými poisťovňami . POCT diagnostika v prvom kontakte . Progresívne technológie a inovácie . Fórum hlavnej odborníčky a krajských odborníkov pre VL . Kazuistiky I. Internej kliniky Bratislava . Právne fórum a legislatívne aktuality . Elektronické zdravotníctvo eZdravie s NCZI . Vakcinácia v praxi VLD . Artériová hypertenzia . Diabetes mellitus . Dyslipidémia . Slávnostné piatkové oceňovanie: Ctihodný lekár 2021 - Vážená sestra 2021 – Laureát SKIZP 2021RA

Termín festivalu kazuistík 2.9.-4.9.2021 (štvrtok, piatok, sobota)

Festival pod záštitou Ing. Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja
Odborný garant: mim.prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH katedra všeobecného lekárstva, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava
Podujatie s účasťou MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. - hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecné lekárstvo za jednotlivé VÚC

Piatkový diskusný večer so slávnostným udeľovaním ocenení zdravotníkov: Ctihodný lekár 2021 Vážená sestra 2021 Laureát SKIZP 2021

termín

 

2. 9. – 4. 9. 2021
(štvrtok, piatok, sobota)
 

adresa

 

Nižná nad Oravou, sála Ostražica,
školiaca sála hotel Arman

credity

 

Lekári: 15 kreditov CME
Sestry: 15 kreditov SKSaPA
Iní zdr. prac.: 15 kreditov SKIZP